Rapporter

2017

2016

2015

2014

Årsredovisning 2014 (2014-12-31)
Delårsrapport Q3 2014 (2014-09-30)
Delårsrapport Q2 2014 (2014-06-30)
Delårsrapport Q1 2014 (2014-03-31)

2013

Årsredovisning 2013 (2013-12-31)
Delårsrapport Q3 2013 (2013-09-30)
Delårsrapport Q2 2013 (2013-06-30)
Delårsrapport Q1 2013 (2013-03-31)

2012

Årsredovisning 2012 (2012-12-31)
Bolagskommuniké Q4 2012 (2012-12-31)
Delårsrapport Q3 2012 (2012-09-30)
Delårsrapport Q2 2012 (2012-06-30)
Delårsrapport Q1 2012 (2012-03-31)

2011

Årsredovisning 2011 (2011-12-31)
Delårsrapport Q3 2011 (2011-09-30)
Delårsrapport Q2 2011 (2011-06-30)
Delårsrapport Q1 2011 (2011-03-31)

2010

Årsredovisning 2010 (2010-12-31)
Delårsrapport Q3 2010 (2010-09-30)
Delårsrapport Q2 2010 (2010-06-30)
Delårsrapport Q1 2010 (2010-03-31)

2009

Årsredovisning 2009 (2009-12-31)
Delårsrapport Q3 2009 (2009-09-30)
Delårsrapport Q2 2009 (2009-06-30)
Delårsrapport Q1 2009 (2009-03-31)

2008

Årsredovisning 2008 (2008-12-31)
Delårsrapport Q3 2008 (2008-09-30)
Delårsrapport Q2 2008 (2008-06-30)
Delårsrapport Q1 2008 (2008-03-31)
Styrelsens Yttrande (2008-03-26)

2007

Delårsrapport Q3 2007 (2007-09-30)
Delårsrapport Q2 2007 (2007-06-30)
Bolagsordning (2007-04-21)
Delårsrapport Q1 2007 (2007-03-31)

2006

Årsredovisning 2006 (2006-12-31)
Delårsrapport Q3 2006 (2006-09-30)
Delårsrapport Q2 2006 (2006-06-30)
Delårsrapport Q1 2006 (2006-03-31)

2005

Årsredovisning 2005 (2005-12-31)
Bokslutskommuniké (2005-12-31)