Om Aktien

Bolagets aktie är sedan december 2005 noterad på Aktietorget, vilka använder samma handelssystem som Stockholmsbörsen.

För kursutveckling och mer information om aktien klicka här.

Aktienamn Xtranet
Kortnamn XTRA
ISIN-kod SE0005223542
OrderBookID  32735
Antal aktier 43 320 141 
Kvotvärde 0,29 kr
Handelspost 1 aktie