Miljöpolicy

Att ta miljöhänsyn är en naturlig del i vårt dagliga arbete.
Vi arbetar aktivt med att samordna leveranser, sortera och minimera avfallet, ta miljöhänsyn vid inköp till projekten och kontoret samt hushåller med användning av råvaror och resurser.

I vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar drar vi lärdom av de erfarenheter som tidigare projekt har gett oss.
Denna lärdom använder vi oss av för att minska vår miljöpåverkan. Förebyggande åtgärder genomförs inte enbart till nya projekt, utan även inom pågående projekt.

Det är en självklarhet för oss att uppfylla de krav som myndigheter ställer på oss men vi strävar också efter att uppfylla och överträffa de krav som våra kunder ställer på oss.