Ledning och styrelse

Mikael Hjälm, Verkställande direktör Xtranet Gruppen och Exalt Network

Född 1965. Mikael är en av grundarna och fram till förvärven 2016 styrelseledamot i Exalt-bolagen. Han började arbeta med datakommunikation i slutet av 80-talet inom installationsbranschen och har sedan arbetat inom Ericsson och Skanska både som nätverkstekniker och i ledande positioner.

Hans Fäldt, Chef Installation

Född 1964. Hans är en av grundarna och fram till förvärven 2016 styrelseledamot i Exalt-bolagen. Han har en bakgrund från installationsbranschen och har även arbetat som nätverkstekniker på Ericsson och Skanska.

Peter Nesz, CTO, Teknisk chef

Född 1973. Peter Nesz var fram till förvärven styrelseordförande i Exalt-bolagen och är idag teknisk chef inom Xtranet-gruppen. Han har 22 års branscherfarenhet och har bl.a. arbetat med utveckling av bredbandsprodukter på Ericsson samt som senior teknisk rådgivare på uppdrag av bl.a. Stadsnät. Peter har teknisk studiebakgrund från KTH och har, förutom styrelsearbetet i Exalt-bolagen, erfarenhet från företagsledande positioner bl.a. som VD för Net Access Sweden AB (förvärvat av Ahlsell).

Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande

Född 1949. Bengt-Åke Älgevik har tiotals års erfarenhet från IT-branschen. Senast var han VD för Jeeves Information Systems, ett affärssystemföretag som var noterad på Nasdaq. Innan dess arbetade han bl.a. i koncernledningen på SYSteam senare Evry. Sedan 2012 arbetar Bengt-Åke med styrelseuppdrag och privata investeringar. Han är bl.a. ordförande i Precio Fishbone (First North) och investeringsnätverket Coach & Capital.

Peter Mörsell, styrelseledamot

Född 1961. Peter är verksamhetsutvecklare för små- och medelstora företag och var under 2015 engagerad med Xtranet, både med strategisk inriktning och nyemission. Tidigare bakgrund är vVd på Bauhaus och CFO på Statoil och Apotek Hjärtat med bl. a erfarenhet från ett flertal förvärvsprocesser samt att säkerställa integration av förvärv. Peter har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet och sitter också i styrelsen för Free2move Holding AB (publ)

Peter Nesz, styrelseledamot

Se ovan.