Ägare

Ägare Antal aktier Kapital och röster
Förvaltor AB 3 105 301 11,82%
Nordisk Specialtextil AB 2 000 000 7,61%
Jörns Bullmarknad AB 800 000 3,05%
Handlingskraftigt Kapital Sverige AB 781 250 2,97%
Mellström Niklas, inkl närstående 769 259 2,93%
Hjälm Mikael 603 167 2,30%
Fäldt Hans 603 167 2,30%
Bergqvist Lars 500 000 1,90%
Axne Anders Håkan 410 396 1,56%
Gustafsson Jörgen 405 000 1,54%
Mörsell Peter 402 500 1,53%
Mörsell Jan 350 700 1,34%
Proco Holding AB 350 000 1,33%
Pettersson  Peter 350 000 1,33%
Hemgren Gidoomal Lena 340 411 1,30%
Söderberg Jan 338 800 1,29%
Mörsell Ingrid 312 500 1,19%
Andreasson Patrik 303 000 1,15%
Älgevik Bengt-Åke 300 000 1,14%
Mörsell Jonathan 293 250 1,12%
Shala Istref 276 500 1,05%
Hemgren Svante Wilhelm 275 000 1,05%
Lundgren Kai 260 613 0,99%
Thorild Peter 253 318 0,96%
Övriga 11 881 842 45,24%
Totalt 26 265 974 100,00%

Förhållandet avser 2017-03-31

Ägare-20170331  (2017-03-31)