Xtranets verksamhet bedrivs genom Exalt

 

Exalt är ett specialistföretag som utför tjänster för driftssäkra nätverkslösningar hos företag inom framförallt telekom, stadsnät och fastighetsnät. Bolaget har tre verksamhetsområden: Strukturerade fastighetsnät, Nätverksteknik och säkerhet samt Transmissionsteknik. Därmed har företaget ett komplett erbjudande av hela värdekedjan inom ramen för datakommunikation.